Koncert dua ZAjiSTÉ Daniel Razím & Ivan Studený

26.01.2024 19:00 | Koncert dua ZAjiSTÉ Daniel Razím & Ivan Studený

Hudební duo ZAjiSTÉ Daniel Razím & Ivan Studený působí na české hudební scéně od konce roku 2021. Svou stylově rozmanitou tvorbu doplňuje interpretací severských a bretaňských písní s vlastními českými texty. V případě nutnosti žánrového označení se ZAjiSTÉ pohybují v oblastech: crossover, folk a world music.

Pro svá vystoupení vyhledávají hlavně komorní prostředí klubových scén a útulných kaváren, kde si užívají možnost blízkého kontaktu s publikem, složeným ze zástupců všech generací. 

Diváci se přicházejí nořit do atmosféry písní a textových obrazů, v duchu cestovat a nezřídka se i zasmát. Postupem času začínají s oběma protagonisty také zpívat.

Zajisté!

www.zajiste.cz

https://www.youtube.com/@danielrazim5840